ANA SAYFA      ÜYE KAYDI
##formIDe910592eed9a0fe59c94851b4728db43end##
ÜYE KAYIT FORMU
 
Kimliğimi belirten yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onayladığımı, bu başvuru formunu online DÜNYA KEDİ IRKLARI DERNEĞİ ’ne göndererek, Dernek Tüzüğünü ve Yönetmeliğini, okuduğum, anladığım ve kabul ettiğim, bu yönetmelik maddeleri dışına çıkmam, bu yönetmeliğin bir yada birden fazla maddesini ihlal etmem halinde DKED Yönetim veya DKED Disiplin ve Ceza Kurullarının Verecekleri cezaları itirazsız kabul edeceğimi, gayri kabili rücu taahhüt ederim.