DÜNYA KEDİ IRKLARI DERNEĞİ
DKED

Türkiye'nin en BÜYÜK Dünya Kedi Federasyonu TAM ÜYESİ tek Türk Kedi Derneği.

DÜNYA KEDİ IRKLARI DERNEĞİ 

ÜREME YÖNETMELİĞİ


1.1.      Kedilere ait üreme ( yavrulama) esaslarındaki temel hedef; WCF Worl Cats Federasyonu’nun koymuş olduğu Uluslararası standartlara uygun olarak, doğan yavruların sağlıklı, üreyen ebeveynlerinin ise yaşamsal haklarının koruyarak, DKED ve World Cats Federasyonunun bir üyesi olan kedilerin, ırksal standartlarının kalitesini geliştirmek ve ırksal standartları uyan kedilerin ise bu standartlarının muhafaza edilmesini temin etmektir.

1.2.      Her kedinin ve bu kedilerin yavrularının sağlıklı olması için, sahiplerinin onlara iyi bakması gerekmektedir.

1.3.      Genetik ilkelerin uygulanması ve oluşabilecek hastalıkların önlenmesi için, kedilerin yaşam alanlarında sevgi ve konfor ortamı yaratılmalı ve bu ortamın oluşturulması ve muhafaza edilmesine tüm kedi sahipleri teşvik edilmelidir

2.1.      Üreme çalışmaları WCF standartlarına ve WCF kayıt programı esaslarına göre oluşturulacak DKED ÜREME KOMİSYONU tarafından yapılır.

2.2.      Üreme komisyon yöneticisi ve komite üyeleri, üç yıllık bir süre için (DKED) tarafından Genel Kurulda seçilir.  Komisyon Başkanı (DKED) tarafından önerilen kararları kabul eder. Üreme Komisyon toplantısı, Genel Kurul öncesi yapılır ve rapor yazılı şekilde Dernek Yönetimine verilir.

2.3.      DKED Üreme Komisyonu üreme ile ilgili kurallar ve açıklayıcı bilgileri düzenleyerek, üreme çalışmaları koordine eder, düzenlenen bu standartlar ve kurallar WCF ile eş standartlı olup,  bu DKED kurallarının kayıtlı cattery lerinde yerine getirilmelerini kontrol ederek, oluşturulan analiz raporlarını dernek yönetimi ile paylaşır. Söz konusu komisyon kulüp üyelerine üreme ile ilgili WCF standartları hakkında bilgilendirme ve kulüp üyelerinin yaşadıkları tecrübelerle ilgili bilgi paylaşımını içeren seminerler verir.

2.4.      ÜREME KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

* Soy Kütüğünü kayıt altına almak için bir defter tutar.

* DKED ‘e kayıtlı olan kulüplerdeki, bütün doğan yavru batınlarının kayıt altına alınması.

* DKED için tüm kayıt altına alınacak kedilerin, bir tek numaralama ile soy ağacı kaydını tutar.

* DKED’e çiftliklerin kaydı, ve isimlerin seçilmesi konusunda kuralların uygulanmasını organize eder*


Ünvan için sertifika tescili;

2.5.      ÜREME KOMİSYONU, komisyonluğa bağlı Üreme Komiteleri oluşturur. Bu Üreme Komiteleri için cattery sahipleri başvurabilir. DKED ÜREME KOMİSYONU’nun yapacağı sınavdan geçen kişi bu komitelere başkan olarak atanır. Ancak Üreme Komite Başkanlarının, her yıl bir uluslararası kedi sergisinde bir steward (yardımcısı) olarak staj görmesi zorunludur.

3. DİŞİ KEDİ SAHİBİNİN KONUMU

3.1 * Diğer uluslararası kulüplerden alınmış bir soy belgesi olan dişi kedi sahiplerinin bu kayıtlarının DKED’e aktarılması durumunda,

* yada DKED’e bağlı bir klübe kayıtlı dişi kediden doğan batınlardan dünyaya gelen ve soy belgesi düzenlenmiş dişi kedilerin sahipleri adına,

* Yada bir cattery e kayıtlı olup, sahibinin sözleşme ile değişmesi üzerine yeni sahibinin adına tescilinin onaylanmasından sonra;

Üreme Kitabı LO Kitabında ki bu kedilerin sahiplerine, çiftçi unvanı verilebilinir.

3.2 Cattery sahibi, kendilerine ait bir kedinin doğurduğu yavrulara, sorumlu olarak kabul edilir.


4.1 Tüm üreyen kedilere mikroçip takılmış olmalı ve kediler ID kodla belirtilmelidir ve her iki ebeveyn bir kimlik kodu ile tanımlanmalıdır.

4.2. Onaylamama hakkı sadece 8 yaşına sahip bir hayvana mevcuttur.

4.3  Üreme yaş sınırı kediler için 8 yaş ile sınırlı olup, (DKED Üreme Komite izni ile seçkin aşiret ırk kalitesine sahip olan hayvanlar için istisnai durum uygulanabilir.).

4.4  Üreme için, sergide diskalifiye gerekçesiyle puanları tasdik edilmeyen (istisna- aşiret DKED komite izni ile) hayvanlar  kullanılamaz.


5.1  Damızlık hayvanlar 10 aylıktan küçük ve 8 yaşından büyük olmamalıdır. Kediler ev koşullarında tutulan ve daha önce üretim kalite puanını yeterli almış olmalıdır (istisna; yukarıdaki şartların yerine getirilmemesi ve olanaksızlık durumlarında Üreme komitesinin takdirine bırakılır).

5.2  Dişi kedilerin senede 2 kezden daha fazla doğum yapmasına izin verilmez ( 2 batın arasında minimum 3 ay olmak şartıyla ) . İdeal olan dişi kedinin yılda 1 kez doğum yapmasıdır , erkek kediler bir sene içerisinde 24 seferden fazla çiftleştirilemezler( istisna, gerektiğinde zorunlu sebeplerde Üreme Komisyonunca izin verilebilir)

Sezaryen yapılan dişi sonraki üretmede kullanılamaz.

5.3  Çiftleştirmelerde sadece sağlıklı hayvanlara izin verilir, aşılı, iç ve dış paraziti olmayan ve parazit tedavisi düzenli uygulanan kediler çiftleştirilebilir.

5.4  Bir çiftleştirmede bir dişi kedi sadece bir erkek kediyle çiftleşebilir.

5.4.1  Çiftleştirme kayıtları için özel bir kitap tutulur, Çiftleştirme öncesi kulüpten çiftleştirmeler için izin alınır.

5.4.2  Kulübe kayıtlı olmayan hayvanlarla çiftleştirmeler sadece DKED üreme komisyonun uygun görmesi durumunda söz konusudur. Bunun için izin alınılır.

5.4.3  DKED üreme komisyonunun izni olmayan çiftleştirmelerin sonucunda doğan batınlara belgeler verilmez.

5.5  Doğan yavrularının kayıt olması için dişi kedi sahibi, kedisinin doğumu sonrasından engeç 12 hafta içerisinde üreme komisyonuna doğan yavruları bildirmelidir.


6.1. Kulüplerin üreme komisyonları  ikinci aktivasyon( batın muayenesi) sonrası bu batınlar hakkında DKED üreme komisyona bilgiler verilmeli. DKED üreme kitabına batın kayıtlar yapılmaktadır.

6.1.1. Yavru sayısını ve batın kalitesini DKED Üreme Komisyonundan kedi uzmanı belirtir ve kayıt eder. ‘’batın muayene’’ tutanağı doldurur. İlk batın aktivasyonu  (muayenesi) yavruların doğumunu takip eden en geç  3 hafta içerisinde yapılır. İkinci batında doğan yavrular için bu süre en geç 1.5 ay içerisinde yapılır. Aktivasyon ücreti Kulüp yönetim tarafından belirlenir.

6.1.2. Dişi kedi sahiplerinden, en az  5 sene öncesinde  WCF ’ye çiftliklerini kayıt edenler, DKED seminerine katılan çiftlikler, DKED kulüplerinin olmadığı yerde yaşayanlar, Üreme Komisyonu tarafından verilen izin ile, kendi başına doğan batınlarını aktive edebilirler.

6.1.3. Bir batındaki yavruların isimleri tek bir harfle başlamalıdır. Kedi isimlerini dişi kedi sahibi belirler. Latin alfabesini kullanarak oluşturulan isimler boşluklar ve cattery isimleri ile birlikte 25 harften fazla olmamalıdır.

6.2. Her bir yavru kedi için batın kaydının ulaşmasını takiben DKED tarafından secere belgesi verilir, belgede ad, cinsiyet, cins, renk, doğum tarihi, anne baba bilgileri ve dişi kedi sahibinin bilgileri yer almaktadır. Dişi kedi sahibi 12 haftalığa kadar batının muayenesini yaptırmadıysa, snrasında DKED batının kaydını yapmaz ve yavrulara secere belgesi verilmez.

6.2.1. Doğum belgesi Üreme kitabında ki numara ile aynı olmalıdır. Doğum belgesi Kulüp Başkanı tarafından imzalanır ve mühürlenir. Secere belgesi ücreti Kulüp Yönetim tarafından belirlenir.

6.2.2. Doğuştan özürlü bir kedi yavrusu üremede kesinlikle kullanılmamalıdır ve üreme için kesinlikle satılmamalıdır. Dişi kedi sahibi öyle bir yavruyu satmak istiyorsa,  kulübe talep göndermelidir. Kayıt belgesine muhakkak ‘’ ÜREME İÇİN DEĞİL’’ yazılmalıdır. Kısırlaştırma işlemi yapıldıktan sonra yeni sahibine vermek en doğrusudur.

6.3. Kedi yavruları 12 haftalıktan önce ücretli ya da ücretsiz sahiplendirilemez. Yavrular sözleşme ile 2 doz ( 15-21 gün aralıklarla uygulaması yapılmış ) karma & kuduz & iç dış parazit uygulaması ve tercihen mikro chipleri taktırıldıktan sonra sağlık belgeleri ile ve sözleşme ile verilir. Bu sahiplendirme sözleşmesini dişi kedi sahibi kendisi düzenler. Bu anlaşma ile üretici, kedinin ihtiyaçları hakkında yeni sahibine gerektiğinde rehberlik etmelidir. Herhangi bir ülkede, DKED belgeleriyle ve  WCF  logosuyla mağaza ve petshoplarda kedi yavru satışı yasaktır. Belgeler ile satışa sunulan kedinin son sahibi sorumluluk taşımaktadır.

6.3.1. Yavruyu sözleşme ile yeni sahibine teslim eden üretici sözleşme belgesinin bir örneğini elektronik posta dked-tr@hotmail.com adresine göndererek derneğe bildirmesi durumunda yavru kedi sahibi ve sorumluluğu konumu yeni sahibi adı ile kayıtlara geçer. Aksi takdirde üreticinin adına kayıtlı kalacaktır.

6.4. Şecere DKED ’den yavru sahibi tarafından alınır.

6.4.1. Şecere numarası WCF'ye gönderilen özel numaralar ve  kayıtlarına göre verilir. Şecere, şecere vermekle sorumlu olan kişi tarafından imzalanır ve mühürlenir bu belge ‘’Şecere için’’ kullanılır.

6.4.2. Şecere Türkçe doldurulur – cins, renk, dişi sahibinin ve yavru sahibinin isimleri Latin harfleriyle yazılır.

6.4.3. Kedinin anne ve babasının soy bilgileri orijinal belgelerinde ki gibi yazılır ( harf harf ).

6.5. Şecere belgelerinde, Doğum belgelerinde, Çiftlik sertifikalarında, Unvan sertifikalarının formlarında tek bir DKED ve WCF ve sembolü kullanılır.

6.5. DKED üyesi bir üretici, asla dernek kaydı olmadan soyağacı-şecere belgesiz kedi sahiplendiremez.


7.1. Üreme kitabı, DKED’in  ana üreme belgesidir, bütün DKED’de doğan batınlar bu kitaba yazılır ve kayıt altına alınır..

7.2. DKED Üreme kitabı Dernek Başkanlığında bulunur.

7.3. Üreme kitabına tüm kediler yazılır:

- DKED’de dünyaya gelen, batın muayenesinde herhangi anatomik anormalliklere rastlanmayan ve 3 soy saf kan ataları şecerede görünen yavrular

- 3 soy saf kan ataları şecerede görünen ve WCF kulüp üyesi olan hayvanlar.

-Irk tescili uluslar arası hakemlerce onaylanmış ve secere almaya hak kazanan ilk kayda girmiş 6 ay üstü kediler

7.4.  Aşağıda belirtilen tüm kediler LO üreme kitabına nakledilir.

*  WCF kayıtlı olmayan kulüplerden alınan 3 soy saf kan ataları şecerede görünen,

*  Rx kitabından  LO kitabına geçiş taleplerine uygun olan kediler,

7.5. Başka kulüplerin Şecereleri, öncelikle hakiki olup olmadığını kontrolden geçirilir, sonrasında kedinin LO ya da RX kitabına uygunluğuna göre kayıt için karar verilir.

7.6.  DKED Üreme kitabında yazıların ve DKED Şecere numaraların şifrelemesi:

*WCF – Bağlı bulunan Federasyon kodu

*DKED – Derneğimizi temsil eden kodu,

*TR - Ülke Kodumuz

*hayvan kayıt numarası.

* LO  (Kedi Üreme kitabı);

* Rx   (Deney KEDİ Üreme kitabı);

*hologram nosu

Örnek:     WCF-DKED-TR-00000-LO/000000

               WCF-DKED-TR-00000-RX/000000

7.7. Eğer hayvan DKED üremeli değil ise, o zaman önceki kulüp asıl evrakları ile sahibinin DKED’e başvuru sonrası DKED’e yeni nosu ile kaydedilir, WCF evrakları tanzim edilir. Bir kedi farklı federasyondan transfer edildiğinde önceki kayıt belgesi "geçersiz" veya "iptal" olarak işaretlenir.

Verilecek DKED noda şöyle düzenlenir:

ANATOLİA of Kedi Perisi               WCF-DKED-TR-00000-RX/000000

Alt. Reg: CFA 1012-928957


Tüm üreyen kediler kedi üreme deney kitabına yazılır:

*Kayıtlı geriye dönük 3 soy atası olmayan kediler,

*WCF olmayan kulüplerde üretilen hayvanlar( 6-5 maddeye bak)

*Farklı ırklarla eşleştirme sonucunda dünyaya gelen hayvanlar;

*Irkları belli olmayan hayvanlara üremeye izin verilmez.

İstisna durumlarda çiftlik sahibi seleksiyon, çiftleştirme için Üreme Komisyonundan izin almalıdır.


9.1. Çiftleştirme öncesinde  dişi ve erkek kedi sahiplerinin farklılığı durumunda aralarındaki yaptıkları anlaşma DKED’i bağlayıcı değildir.

9.3. ANLAŞMA, SAHİPLİK VE ORTAKLIK

9.3.1  Sahip

a) Hayvan sahibi şecerede ‘’Sahip & Owner’’ Bölümünde Adı ve Soyadı yazılı kişi kabul edilir. Eğer bu bölümünde ‘’Sahip’’ bölümü boş ise, orijinal şecere elinde olan kişi, hayvanın sahibi kabul edilir.                                                                                                               

b) Kedinin şeceresindeki yazılı gerçek sahibi, istediğinde yeni sahibine düzenlenecek transfer belgesi ile  devir yapabilir.

c) Dişi kedi sahibi, kayıt yapılan yavruların sahibi olarak kabul edilir.

9.3.2 Anlaşmalar

Yavru alıcılarıyla bütün anlaşmalar ve herhangi üreme kullanımında sınırlamalar yazılı bir belge düzenlenerek kayıt edilir.

9.3.3  Erkek kedi ortak sahiplik

Eğer erkek kedi ortak sahiplendirmede ise, sergi kataloglarında, puan listelerinde, unvan sertifikalarında, yavru kayıt belgelerinde bütün yazılarda, sadece transfer yapıldıktan sonra ve transfer belgesi kulübe teslim edildikten sonraki son sahibinin kabul edilir. Aksi takdirde erkek kedi madde 4.7.5.1 yazılı kişiye ait olur.

9.3.4  Dişi kedi ortak sahiplik

a) Eğer iki ortağında, DKED ’de kayıtlı çiftliği yok ise,  dişi kedinin ortak sahiplik kaydı, madde 4.7.5.2 ‘e göre yapılır.                                               

b)  Eğer ortaklardan birinin (madde 4.7.5.1) DKED ’ye  kayıtlı çiftliği var ise, o zaman batın kayıtları sadece bu kişi adına yapılır, dişi kedi sahibi bu şahıs sayılır.

c) Dişi kedi sahibi bölümünde, birden daha fazla kişi yazması için, bu kişilerin tümünün DKED’ye  kayıtlı çiftliklerinin olması şarttır.

d) Dişi kedinin sergiye katılma ve unvan sertifikaları kaydında, bütün sahip ortakların Adı Ve Soyadı yazılması için transfer belgesi yapıldıktan sonra mümkün olur.

9.3.5.   Anlaşmazlık

Üreme işlemi sırasında çıkan ve üreme programında yer almayan bütün anlaşmazlıklara Üreme Komisyonu tarafından bakılır. Bu sebeple farklı kişilere ait kedilerin üretilmesinde eşleşme öncesi sözleşme önemlidir.


10. ÇİFTLİK KONUMU

10.1. Bir dişi kedi sahibi kişi çiftlik kaydı için başvuru yapabilir. Kedisi için önce madde 3.1 DKED Üreme Kurallarına uygunluk izni almalıdır.

DKED çiftlik isimleri, DKED çiftlik kitabına, DKED Üreme komisyonu tarafından Çiftlik İsimleri Kurallarına dayanarak kayıt edilir. Bu amaçla, dişi kedi sahibi DKED ’e kreş kaydı ve çiftlik ismi için üç seçenek belirterek, bu simleri talep eden özel bir form doldurur. Çiftlik ismi 15 harften daha fazla olmamalıdır. Başvuru sahibi telif haklarını içeren isimleri kullanmaktan kaçınmalıdır. Üç alternatif isimde daha önceden alınmış ve kayıtlı çiftlik isimlerinden farklı bir isim olmak zorundadır.

Çiftlik  adı bu kulüpte  doğan tüm kedi isimlerinde kullanılır. 
        WCF ‘nin İsim tasdiğinden sonra üretici cattery ünvanı alır.
10.2. Bir kişi farklı ırklarda olmak üzere birden fazla çiftlik sahibi olabilir.

10.3. Eşler ya da ortaklar sadece bir çiftlik sahibi olabilirler.

10.4. Çiftlik özel mülkiyet olarak kabul edilir ve bütün hukuki kurallar uygulanılır(yasal ihale, veraset, hibe etme).

10.5. Eşler arasında boşanma ya da ayrılma olduysa, çiftlik sahibinin mülkiyetinin belirlenmesi için. DKED yönetimine bu durum bildirilmelidir.

10.6. Çiftlik ismi benzersiz ve orijinaldir.

10.7. DKED, bireysel bir üyeyi dernekten çıkartmaya karar verdiyse çiftliği iptal etme hakkı saklıdır.

10.8. Çiftlik kaydı, 100 TL BAĞIŞ dernek hesabına yapılması karşılığındadır. 

10.9. Çiftlik sahibi üreme hayvanlarını kendisi seçebilir, ancak bu seçimde Üreme Durumlar Kurallarına uymak zorundadır.


11. UNVAN SERTİFİKALARIN KAYIDI VE ALIMI                                               

11.1. Unvan sertifikasının kaydı Üreme Komisyonu tarafından, diploma kopyaları ve puan listelerine dayanarak yapılır. Title & Ünvan belgeleri 50 TL BAĞIŞ karşılığında düzenlenir.

Sertifika kaydı için unvan alındıktan sonra belgeler en geç 30 gün içerisinde komisyona verilir. Sertifika veya çiftlik ismi kaydı en geç 60 gün içeresinde yapılmalıdır.

11.2. Sertifika kaydı ücreti DKED toplantısında belirlenir.

 

12. DİSİPLİN KARARLARIN KONUMU


DKED Damızlık ( üreme) tüzüğünün kurallarının yada hayvan bakım kurallarının ihlali vakalarında, çiftlik tarafından kontrollerin yapılmaması için vuku bulan çeşitli engellemeler de, kulüp yönetimi aşağıdaki cezaları uygulamakta özgürdür.

* Dişi kedinin dünyaya gelen batınına belge vermemek,

*  Bir dişi ya da erkek kedinin çiftleştirme yasağını 6 aya kadar uzatmak,*İki ceza aynı anda da uygulanabilir
*  DKED üyeliğinden  çıkartma,
*  DKED Üreme tüzüğü bütün DKED üyeleri için geçerli olup, DKED üreme tüzüğünün ihlali, Genel Tüzüğün ihlaline eşittir.
*  DKED Üreme Yönetmeliğini değiştirme hakkı saklıdır. Değişmesi durumunda tüm üyeler öncelikle kabul etmiş sayılırlar.