DÜNYA KEDİ IRKLARI DERNEĞİ
DKED

Türkiye'nin en BÜYÜK Dünya Kedi Federasyonu TAM ÜYESİ tek Türk Kedi Derneği.

FELİNOLOG Kime Denir ?

Felinology / Felinoloji Kelimesinin anlamı. Felinoloji Kursları ? Gerçek Felinoloji Eğitimi

Felinoloji Kelimesinin Kökeni

Felinology is the study of cats. The term is of Latin-Greek origin and comes from the Latin word felinus (of cats, feline) and the Greek -logos (science). Felinology is concerned with studying the anatomy, genetics, physiology, and breeding of domestic and wild cats. 

Felinoloji  Terimi Latince - Yunan kökenlidir ve Latince felinus (kedigiller) ve Yunancada bilim anlamındaki logo (bilim) kelimelerinin kökeninden gelir. Felinoloji, evcil ve vahşi kedilerin anatomisi , genetiği , fizyolojisi ve ıslahı ile ilgilidir.
Ülkemizde Felinolgy kelimesi ingilizce okunduğu şekilde yazılmaktadır. Örneğin Felinoloji ancak kelimenin orjinali FELINOLOGY dir.

ZOOLOJİ hayvan biliminin bir dalıdır.Felinolog yada diğer tabiri ile Felinoloji Uzmanları kimlerdir?

Felinolog yada Felinoloji Uzmanları 


 İlk uzman türüne profesyonel felinologlar denebilir. Bunlar, üniversitelerden birinde veya akademilerde veterinerlik eğitimi almış kişilerdir. Hem kedi sevenlerinin kulüplerinde çalışabilir hem de aynı kurumlarla bilimsel araştırmalara katılabilirler. Ayrıca bu uzmanlar, kediler için yeni besinler, vitaminler ve bakım ürünleri yaratma üzerinde çalışabilirler. Bir uzman, bir felinolog olmak için, üniversitelerden birine zooloji mühendislik bölümüne gidip "felinoloji" uzmanlığını seçmek zorundasınızdır. Bu uzmanlık http://www.eng.timacad.ru/ Moskova Timiryazev Akademisinde yada Rusya 'da bazı akademilerde mevcuttur.  Ancak ülkemizde kedi köpek balık vb özel ayrılmış bölümler mevcut değildir.


   İkinci tip felinologlar akademik düzeyde eğitimi olmayıp ancak yinede felinology konularının özel bölümlerinde uzmanlardan eğitim almış kişilerdir. Bu kategoride yetiştiriciler bulunur. Soy kütüğü bulunan bir kedinin hemen hemen her sahibi bir damızlıkçı olabilir. Kendi cattery kedievi açmak için, felinology özel dersleri almak zorundadır. Bu eğitimler kedi ırkları konusu kreşler için oldukça önemli olduğundan profesyonel felinologlardan ziyade hakem felinologlar tarafından verilmektedir. Bu derslerin sonunda bir kişinin üretim ve bakım konusunda  çalışma hakkını veren yeterliliği için eğitim aldığına dair bir sertifika alır. Genellikle damızlıkçılar belirli bir hayvancılıkla uğraşırlar. Felinoloji ile ilgili çeşitli dersler ve seminerler federasyonlarda veya kulüplerde, örneğin WCF ( World Cat Federation ) altında DKED Dünya Kedi Irkları Derneğimizde olduğu üzere yapılır.Federasyonlar bu eğitimi verebilecek donanımda hakemleri belirlerler. Herhangi bir hakem bu kursları veremez. 3 Bölüm halindeki bu kurslar tamamlandığında eğitimi başarı ile bitiren katılımcılara FELINOLOG ünvanı verilir.

  Bir başka uzman felinolog türü hakemlerdir. Genellikle Hakemler yetiştiricilikten gelirler.  Irklar ve kediler hususunda uzman olmak için sayısız seminere, özel kursa katılmaları gerekir , çünkü değerlendirilecek olan ırk kedilerin tüm özelliklerini bilmeleri gerekir. Sergilerde kedileri değerlendirebilmeleri için bir lisans almalıdırlar ve her ırk için ayrı olarak bir lisans alırlar. Sadece bir lisans almak için ciddi bir para ve emek harcayarak onlarca yarışmada ve farklı ülkelerde yüzlerce kedi değerlendirmeleri görürler ve bu eğitimleri süresincede her zaman UZMAN HAKEMLERden bilgileri öğrenirler.

FELİNOLOJİ KONULARI ( Eğitim Seminerlerde Temel Öğretiler) 

Öğrencilere, kedi türünün yönlerini öğrenmek için bir temel oluşturan çok çeşitli konular sunulur.   Bu üniteler, öğrencinin bu alan içerisinde temel bilgi birikimini geliştirecek şekilde seçilir.   Okuma ve araştırma yoluyla anlayışlarını geliştirerek öğrenci, bu anlayışı göstermek için bir takım değerlendirmeleri tamamlayacaktır.   Tüm değerlendirmeleri başarıyla tamamlayan öğrenci, Kedigiller Araştırmaları alanında 3. Seviye Diploma ile ödüllendirilir.

Bu dersler, bu alana özel ilgi duyan ya da profesyonel bir kapasitede ( Hakemlik, cattery kedievi kurmada ) kullanmak isteyenler tarafından kullanılabilir.   Dersin amacı, öğrencilerin daha ileri bir seviyede daha ileri düzeyde çalışma anlayışını geliştirmek ve temel oluşturmaktır.

Kurslarla & Seminerlerle  ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki sekmeleri okuyunuz.

 
Kedinin Kökeni

Bu bilgiler FELİNOLOG yeterliliği için olması gereken bilgilerin geri kalanı için temel oluşturmaktadır.  Evcil kedileri inceleyerek nasıl oluştuğunu keşfetmenize olanak tanır: 

 1.  Kedi evrimi
 2. Dünyaya kedi evcilleştirmesi 
 3. Kediler ve din içinde oynadığı rolü 
 4. Kedinin Avrupa'da yükselişi ve düşüşü 
 5. Folklor, efsaneler ve sihir


Kedigillerin Anatomi ve Fizyolojisi

Kedi anatomisinin ve fizyolojisinin tüm yönlerini ele alır.   Temel anatomiye ve fizyolojiye hücresel bir seviyede bakarak başlar ve ayrıca tüm vücut sistemlerinin çalışmalarını da kapsar.   Modül anatomi ve fizyolojinin aşağıdaki yönlerini kapsar: 

1 / Kedi vücudunun dış parametreleri ve noktaları 

2 / Hücreler, dokular, organlar ve vücut sistemleri 

3 / Lokomotif sistem ve iskelet ve kasların rolü 

4 / Dolaşım sistemi sistem ve kalp, kan ve lenfatik sistemin oynadığı rol 

5 / Üriner sistem ve mesane ve böbreklerin rolü 

6 / Endokrin sistem ve vücutta rol oynayan hormonlar


Kedi Nörofizyolojisi ve Duyusal Sistemler

Kedilerin anatomisi ve fizyolojisinden  yola çıkarak, sinir sisteminin nasıl çalıştığını ve mesajların dahili ve harici olarak nasıl iletildiğini inceliyor. Motor ve duyu sistemlerinin bedensel işlevleri sürdürürken nasıl birlikte çalıştığını inceler.   

 1.   Homeostazın önemi ve vücudun sürekli bir iç çevre korumasına izin verdiği rol 
 2. Sinir doku ve hücrelerin yapısı ve işlevi 
 3. Beyin ve merkezi sinir sistemi 
 4. Duyusal organlar ve bunlar alınan mesajlar


Kedi Beslenmesi

Beslenme, bir kedinin sağlıklı olabilmesi için temel oluşturur.   Anahtar gıda gruplarına ve sağlığı korumada oynadıkları rol öğrencilere aktarılır.   Bu başlık altında aynı zamanda fizyolojik değişikliklerin kedinin beslenme gereksinimlerini nasıl etkilediği de öğretilmelidir.   

 1. Besin sınıflandırması ve bir eksikliğin sağlığı nasıl etkileyebileceği 
 2. Kedi monogastrik sindirim sistemi 
 3. Beslenme kedilerde ne kadar olmalı, ne ve niçin?   
 4. Ticari gıda endüstrisi


Kedi Üremesi

Kedigillerin üremesinde hamile kalması için gerekli olan yumurtanın  yapılması için, erkek kedi ile  çiftleşmesi esnasında uyarılmış ve oluşan bir ovülasyon sonucunda olduğu genellikle bilinir.   Daha anlaşılabilir olması için insan yada başka canlıların bazılarında olduğu üzere canlı temelini oluşturan yumurtalar kedilerde önceden olgunlaşıp döllenmeyi beklemez. Yumurta erkek kedi ile eşleşme esnasında vücut tarafından üretilir. Dişi Kediler ısı ve ışık değişimleri ile alakalı olmak üzere daha yumuşak havalarda eşleşme isteği belirtileri gösterirler. Doğada yani dış dünyada dişi kedilerin birden fazla erkeklerle çiftleştiği bilinmektedir.   Bu çoklu partnerle eşleşme gen havuzunda türlerin hayatta kalmasını sağlamak için daha geniş imkan sağlar.   

 1.   Erkek ve dişi üreme sistemleri 
 2. Östrus döngüsü ve üreme mevsimi 
 3. Gebelik ve doğum 
 4. Kedi yavrusu gelişimi 
 5. Kedi popülasyonlarını kontrol etmek için damızlık kontrolü


Kedi Davranış Bilimi

Kedi davranışları oldukça farklı gizemli bir dünyadır.   Kedilerin  evlerimizin dışında iken davranışlarını tahmin etmemiz gerektiğinde bağımsız yaşamı seven sürü psikolojisinden uzak canlılar olarak söyleyebiliriz.   Kedinin yalnız ve bağımsız bir tür olduğu bilinmektedir. Ancak son araştırmalar, kedilerin evcilleşerek ev içerisinde sahipleriyle birlikte yaşadığı durumlarda diğer kedilerle daha fazla uyum sağladığı gözlemlenmiş ve bu  nedenle bunun belli şartlarda geçerli olmayabileceğini göstermektedir.   

 1.   Kedigiller arası iletişim, vücut dilinin önemi ve koku işareti 
 2. Rahim içinde ve dışındaki davranışsal gelişme 
 3. Saldırganlık ve idrar işaretleme gibi sorun veya istenmeyen davranışlar


Kedi Genetik

Genetik bilim, özelliklerin farklı nesiller arasında nasıl miras alınacağını anlamanın anahtarıdır.   Seçmeli yetiştirme, popülasyonların düşük olabileceği sayıların artmasında önemlidir, ancak damızlıkçılar tarafından da kullanılmaktadır.   Yetiştiriciler, görünüş, davranış ve hastalıkların azaltılması amacıyla bu ırklarda yeterli bilgiye sahip olmalıdır.  

 1. Genom ve diğer tanımlar 
 2. Kat rengi ve türü dahil olmak üzere kedi özelliklerinin kalıtsallığı 
 3. Özel ırklarda görülebilen mutasyonlar


Kedi Sağlığı

Herhangi bir türün sağlığı önemlidir.   Felinolog yada üreticiler, hastalıkları durdurmak için alınabilecek önleyici tedbirleri bilmelidir.   Sağlığın korunmasına yardımcı olmak için alınan temel önleyici tedbirler; nötrleştirme, aşılama, parazitlerin tedavisi, iyi yetiştirme ve doğru diyet içerir.   Yaygın bulaşıcı hastalıklar, nedenleri ve bulaşma yöntemleri hususunda da bilgili olmalıdır.   Kedinin en iyi şekilde bakımı ile engelleyebileceği diğer hastalıklar da felinologların bilmesi zorunlu temel bilgilerdir.   Bu hastalıklar kanser ve kalıtım ile ilişkili hastalıklar dahil olmak üzere bazı hastalıkları  içerir.   

 1. Virüslerin, bakterilerin ve mantarların yol açtığı bulaşıcı hastalıklar ve bunları nasıl önleyebilir 
 2. Kanseri içeren ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, kalıtsal olanlar


Kedi Üretimi

Yavru Kedilerin  refahı, gereksinimlerinin karşılanması ancak iyi bir üretim bilgisi ve onları tanımak ihtiyaçlarını iyi tespit etmek yoluyla mümkündür.   Kedi bireysel olarak veya küçük sayılarla genellikle evlerimizde yaşayabilir.   Diğer bazı havyanlar, insanlarla evlerde daha fazla sayıda yaşayabilirken, kedilerde kalabalık yaşam grupları oldukça risklidir. 

Kalabalık olarak yaşayan kediler örneğin bir evde 5-6 ve daha üst sayıda yaşamaları durumunda ortaya çıkabilecek stres ve buna bağlı hastalık riskinin yüksek olması nedeniyle kesinlikle ideal değildir.   Bazı yarı yırtıcı kediler yada kedigiller çiftliklerde yaşayabilir , büyük yırtıcı kedigiller kolonilerde sürü halinde yaşayabilirler. Ancak evcil bir kedi için Barınak merkezlerinde , tamamen üretimi ticari amaç güden çiftliklerde veya üreme kuruluşlarında kısa veya uzun vadede bulunmak durumunda koloni şeklinde aynı ortamda fazla sayıda kedi ile yaşamak oldukça sıkıntılı bir durumdur.

 Kedilerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak, ağrı, sıkıntı ve hastalıktan uzak yaşama koşullarını sağlamak için iyi bir hayvancılık şarttır.   

 1. Kurtarma organizasyonları, tarihçesi, usulleri ve vahşi kolonilerin yönetimi dahil
 2.  Damızlık ve yetiştirme tesisleri ve prosedürleri


Kanunlar-Kurallar ve Düzenlemeler

Felinologların Cattery sahiplerinin ve Kedi Severlerin  hayvan yasalarını, özellikle kediyi etkileyenleri bilmesi gereklidir.   Hayvan mevzuatının tarihi küresel ölçekte incelenmelidir.   Kurallar organizasyona ve kedilerin toplumumuzda nasıl kullanıldığına bağlı olarak da değişebilir.   


Hayvan refahı mevzuatı, geçmişi ve nasıl kullanıldığı ve ticari kazanç veya kedi gösterisinde kedigiller yetiştiriciliği ile ilgili etik.


Yazar: Yasemin Hocaoğlu

Dünya Kedi Irkları Derneği Kurucusu 

Longhair & Semilonghair Irklar Öğrenci Hakemi

Felinolog & Kedi Irk Uzmanı

Yazının tüm hakları DKED DÜnya Kedi Irkları Derneğine aittir. Kullanılamaz.